Ar Bilişim

Uçmayı Seviyorum Geri Dönüşümü Destekliyorum

ÇEVKO

ÇEVKO Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Bu kapsamda seneler içinde bir çok projeyi hayata geçirdiğimiz ÇEVKO Vakfı ile Türkiye'deki çevre bilinci düzeyini yükseltmeye devam ediyoruz.

Uçmayı Seviyorum Geri Dönüşümü Destekliyorum